16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. імені Івана Франка, 1,
е-mail: [email protected]
(04631) 7 19 11, 7 19 51, 15 80
фото мера
Міський голова міста Ніжина
Лінник Анатолій Валерійович
Блог міського голови
фото мера
Секретар міської ради
Салогуб Валерій Володимирович
Блог секретаря ради
Статистика
 • Зараз на сайті:
  123
 • Переглядів:
  3145417
 • Візитів сьогодні:
  399
 • Візитів всього:
  1364304

Приймальня

Інформація за підсумками роботи із зверненнями громадян у 2014 році

ПОРЯДОК

прийому громадян у виконкомі Ніжинської міської ради

1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови здійснюють прийом громадян з особистих питань відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Прийом проводиться щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, у приміщенні міськвиконкому (пл. Леніна, 1) згідно з затвердженим графіком.

3. Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками самостійних управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ніжинської міської ради, які мають статус юридичних осіб, здійснюється у визначені дні та години відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих установ.

4. Міський голова проводить особистий прийом за попереднім записом, який здійснює начальник громадської приймальні (каб. № 10, тел. 5-45-20)

5. Запис громадян на прийом здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Громадяни повідомляють начальнику громадської приймальні прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, суть пропозиції, заяви чи скарги, результати попереднього розгляду питання (якщо звернення повторне).

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, то повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

6. Начальник громадської приймальні вивчає питання, з якими громадяни мають намір звернутися на особистому прийомі до керівників міськвиконкому, розглядають наявні документи та матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення, здійснюють запис на прийом.

У разі необхідності до розгляду питання залучаються заступники міського голови, керівники управлінь та відділів.

Для оперативного реагування на звернення громадян та з метою отримання вичерпної інформації по суті звернення, одразу після здійснення запису громадянина на особистий прийом, надаються доручення відповідним структурним підрозділам вивчити питання, розглянути можливість вирішення проблеми в межах чинного законодавства, надати інформацію та пропозиції щодо шляхів вирішення питання по суті в визначений термін. У процесі підготовки до особистого прийому, вивчається надана інформація, проводиться аналіз причин, що породжують повторні звернення, скарги громадян, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується пакет документів.

7. У разі повторного звернення громадянина для запису на особистий прийом начальником громадської приймальні аналізуються причини невиконання чи неякісного виконання доручень, що є причиною незадоволення громадян та породжує повторні звернення громадян. За наявності підстав, до осіб, які несуть відповідальність за невиконання доручень, вживаються відповідні заходи.

8. Запису на прийом не підлягають громадяни:

- визнані судом недієздатними за наявності такої інформації у відділі по роботі зі зверненнями громадян (ст.8 Закону України «Про звернення громадян»);

- які відмовилися повідомити особам, що проводять запис, інформацію, зазначену в п.5 цього порядку;

- стосовно яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (ст.8 Закону України «Про звернення громадян»);

- які оскаржують рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, а також рішення вищих державних органів (ст.16 Закону України «Про звернення громадян»);

- звернення яких знаходяться на розгляді і остаточне рішення по них ще не прийнято;

- у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції особи, яка здійснює прийом, громадянину надаються роз’яснення куди доцільно звернутися і, при можливості, здійснюється сприяння в організації прийому відповідною посадовою особою;

- при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті чи надано заявнику аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Якщо звернення, заява, скарга не ґрунтуються на законі, суперечать інтересам суспільства і держави, або не можуть бути задоволені з об’єктивних причин, то, відхиляючи їх, у ввічливій та дохідливій для заявника формі роз’ясняються підстави відхилення. В окремих випадках роз’ясняється заявникові порядок оскарження прийнятого за його зверненням рішення.

9. До дня прийому спеціалістом громадської приймальні готуються списки осіб, які записалися на особистий прийом, картки заявників особистого прийому, добірка матеріалів, якщо заявники з цього ж питання зверталися до міськвиконкому раніше та інша довідкова інформація, пропозиції щодо шляхів вирішення порушених питань.

10. Начальник громадської приймальні, яка здійснює організацію особистих прийомів громадян, повинна виконувати такі правила:

- забезпечити зручності для громадян, які прийшли на прийом, створити атмосферу доброзичливості, уважного і шанобливого ставлення;

- суворо дотримуватися графіка прийому громадян. У випадках перенесення прийому з поважних причин своєчасно інформувати громадян про дату та час, на який перенесено прийом міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови;

- забезпечити позачерговий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, а також людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів від загального захворювання, праці, дитинства;

- організувати порядок прийому громадян так, щоб вони витрачали якомога менше часу в очікуванні прийому.

11. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для оперативного розгляду пропозицій, заяв і скарг, може залучати спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконкому, організацій або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина; вживати всіх заходів до своєчасного задоволення заяв, скарг та звернень громадян.

12. Під час проведення особистого прийому громадяни можуть звертатися колективно, на прийомі можуть бути присутні зацікавлені у вирішенні порушеного питання, але не більше трьох осіб. При собі потрібно мати документи, які засвідчують особу, а також документи, якими обґрунтовується суть порушеного у зверненні питання.

13. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі законних представників не допускаються.

14. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

- задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

- відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

- прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити заявнику причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

15. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (із внесеними змінами).